Loading...

Netwerk Groene Stadhubs

Netwerk Groene Stadhubs is een samenwerkingsverband van onafhankelijke stadhubs en logistieke dienstverleners met emissieloos transport. Wij richten ons op het verduurzamen van het stadsmilieu. De leefbaarheid neemt toe middels schoon en gebundeld transport, efficiënte op- en overslag en daarmee het beperken van transportbewegingen in de stad.

Samen bieden we een landelijk netwerk dat onder gelijke voorwaarden, vanuit eenzelfde visie en met een overkoepelend ICT systeem (inter)nationale en lokale klanten een duurzame en efficiënte oplossingen biedt voor hun last-, city en first-mile.

WHY

Elke dag op weg voor een leefbare stad.

HOW

Eén netwerk van onafhankelijke, lokale hubs met één IT-oplossing (platform) biedt collectieve en innovatieve logistieke oplossingen voor minder, gebundeld en toekomstbestendige stadslogistiek.

WHAT

Minder vervoersbewegingen in veiligere stad,  een aangename leefomgeving voor alle gebruikers van de openbare ruimte.